Wtorek, 17 lipca 2018, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Facebook Aktualności RSS

Strona główna

VII EDYCJA- ROK AKADEMICKI 2015/16

KONFERENCJA NAUKOWA „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” została zorganizowana dnia 11.06.2016 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym  w ramach projektu Studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie programu edukacji ekonomicznej.

KONFERENCJA „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” rozpoczęła się o godzinie 10.00. Gości przywitali Jerzy Koźba, dyrektor Narodowego Banku Polskiego, Oddział Okręgowy w Łodzi, prof. Janusz Świerkocki, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz prof. Janusz Bilski, kierownik studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.


Po uroczystym rozpoczęciu konferencji prezentację "Centrum Informacji o Euro NBP" wygłosił Jakub Wrąbel (Narodowy Bank Polski).

Następnie wyniki swoich prac zaprezentowali absolwenci studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

I sesja - prowadzenie: prof. Janusz Bilski

Rynki giełdowe w Unii Europejskiej – Analiza porównawcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z Grupą CEESEG -  Magdalena Jaworska, Edyta Ligocka

Wielka Brytania – potencjalne konsekwencje wystąpienia kraju z Unii Europejskiej  Dominika Braszka, Katarzyna Tamecka

Euro jako waluta międzynarodowaMonika Wierzbowska, Kacper Landowski

Porównanie realizacji kryteriów konwergencji w Polsce i na WęgrzechKamil Matusiak

Charakterystyka działalności Europejskiego Banku Centralnego – Zbigniew Augustyniak, Monika Łacmańska

Kryzys argentyński a kryzys w Grecji – Paulina Bajor

Narodowy Bank Polski w procesie dochodzenia Polski do strefy euro Katarzyna Białecka, Iwona Sójka

II sesja - prowadzenie: Dyrektor Jerzy Koźba

Porównanie i perspektywy połączenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Giełdy EuronextKarina Antoniak-Kowalska, Renata Tomaszewska

Rola Europejskiego Banku Centralnego w walce z kryzysem strefy euro ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu zadłużeniowego w Grecji - Michał Ciepłucha, Ewelina Zientalak

Polityczne, ekonomiczne i społeczne przyczyny pozostawania Szwecji poza strefą euro

- Joanna Sadowska, Małgorzata Sztuka

Reforma nadzoru finansowego w UE – unia bankowa - Angelika Felusiak, Katarzyna Misztal

Wpływ przystąpienia do strefy euro na sytuację makroekonomiczną krajów BeneluksuDaniel Pawelczyk, Paweł Świętosławski

Niemcy a kryzys w strefie euro – Marcin Złoty

III sesja - prowadzenie: Profesor Małgorzata Janicka

Droga Łotwy do strefy euro oraz skutki członkostwa dla gospodarki łotewskiej – Piotr Sołtysiak

Wpływ wprowadzenia euro na funkcjonowanie regionówMonika Ciupa, Łukasz Śwituniak

 

Kryzys w Grecji. Konsekwencje gospodarcze i społeczne - Adam Kaźmierczak

Mechanizm transmisji monetarnej w EBC Michał Laskowski

Stosunek Wielkiej Brytanii do procesu integracji europejskiej i unii monetarnej- Ewa Pawlak-Lewandowska, Jolanta Supeł


Obligacje rządowe w strefie euro na tle kryzysu finansowego – Artur Borowiecki, Małgorzata Wilk-Czerniejewska

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź